1. Objaśnienia Ogólne

Klient – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot kupujący będący stroną transakcji 
Blue Box – Blue Box, ul Jagiellońska 117, 85-027 Bydgoszcz
DPD Przesyłki Kurierskie – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 5 (02-274)
Produkt – sprzęt pochodzący z oferty firmy Blue Box 
Zamówienie – deklaracja zakupu produktu, złożona przez Klienta

2. Ceny / Warunki Płatności

Wszystkie podane ceny na produkty i usługi zawierające podatek VAT (w innym przypadku zostanie załączona informacja wyjaśniająca). Cena produktu nie zawiera opłat transportowych oraz dodatkowych usług wykonanych na produkcie. Podane ceny są zgodne z rzeczywistymi cenami w dniu, w którym zostały zaktualizowane. Blue Box zastrzega sobie możliwość zmiany ceny na produkt, bez podania określonych powodów swoich działań. Warunki płatności zawsze zostają określone przed sprzedażą. Przy odbiorze osobistym akceptujemy formę płatności gotówką, kartą, BLIKIEM lub przedpłatę z góry. Przy wysyłce, obowiązuje płatność za pobraniem u kuriera bądź przedpłata na konto. Przy przedpłacie na konto Blue Box, zostaje przesłana na życzenie klienta, faktura pro-forma.

3. Dostawa zamówienia

Firma Blue Box proponuje dwie drogi odbioru zamówienia. Pierwszym rozwiązaniem jest odbiór osobisty w  siedzibie firmy Blue Box, działającej na terenie Polski. Drugim rozwiązaniem jest wysyłka zamówienia przez firmę kurierską. W trosce o dobro naszych klientów, Blue Box poleca firmę DPD, która w 99% przypadków dostarcza zamówiony towar w ciągu 24 h, od momentu wysyłki. Ubezpieczona paczka oraz możliwość sprawdzenia zawartości w obecności kuriera daje duży komfort przy takiej formie sprzedaży. W przypadku rezygnacji z zamówienia po wysyłce, klient ponosi wszystkie koszty związane z transportem oraz magazynowaniem paczki przez DPD.

4. Zasady składania zamówień

Zamówienia są przyjmowane drogą pisemną, elektroniczną, telefoniczną oraz faksem. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, jeżeli zostaną w nim zawarte następujące dane: imię, nazwisko lub nazwa / dokładny adres / numer telefonu kontaktowego / opis zamówionego produktu / adres do wysyłki. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT, zobowiązane są padać NIP. Zgodnie z Dz.U.00.22.271 Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenia na piśmie, w terminie 10 dni od otrzymania towaru. Nie dotyczy to oprogramowania opakowanego w oryginalne opakowanie, po jego rozpakowaniu. Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli zakupionego produktu przed upływem 10 dni. Po upływie określonego czasu, produkt zostaje uznany jako przyjęty i nie podlega wymianie.

5. Gwarancja

Na każdy zakupiony produkt Blue Box udziela standardowo od 3 do 12 miesięcy gwarancji, która realizowana jest w głównej siedzibie Blue Box w Bydgoszczy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, oraz uszkodzeń, które w sposób ewidentny powstały wskutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Warunkiem gwarancji jest posiadanie ważnej naklejki gwarancyjnej nie noszącej śladów manipulacji. Gwarancja może obejmować okres dłuższy lub krótszy, niż standardowo określony, jeżeli wynika to z dodatkowej umowy zawartej z firmą Blue Box. Informacja dotycząca długości gwarancji znajduje się na karcie gwarancyjnej.

Klient jest zobowiązany osobiście dostarczyć na miejsce sprzęt do naprawy, a w przypadku braku takiej możliwości, jest proszony o skorzystanie z usług firmy kurierskiej DPD. W takim przypadku gwarancja musi być bezwzględnie i obowiązkowo zgłoszona pracownikowi Blue Box, który poda Klientowi procedurę postępowania w określonych przypadkach. Przy zgłaszaniu sprzętu do naprawy prosimy o przygotowanie opisu zaistniałych uszkodzeń.

Blue Box dokłada wszelkich starań, aby naprawa gwarancyjna trwała możliwie krótko i deklaruje maksymalny czas naprawy sprzętu w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia przez klienta. Jeżeli z powodu istotnych wad naprawa będzie niemożliwa, Blue Box dokona wymiany sprzętu lub zwrot gotówki. Blue Box nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte na nośnikach i dyskach twardych naprawianego urządzenia. 

W przypadku nieodebrania towarów z reklamacji po upływie 3 miesięcy od daty przyjęcia do reklamacji, Blue Box powiadomi Klienta o tym fakcie drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli w ciągu 3 miesięcy od tego momentu Klient nie odbierze towaru, towar zostanie ze złomowany.

6. Sklep internetowy

Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Po dokonaniu zamówienia, przedstawiciel Blue Box skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z rozpoczęciem jego realizacji.

7. Ochrona danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883), dla celów marketingowych Firmy Blue Box, ul. Jagiellońska 117, 85-027 Bydgoszcz. Jednocześnie Blue Box oświadcza, że udostępnione dane nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim. Niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży są integralną częścią umowy zawartej pomiędzy klientem a firmą Blue Box.